Margriet Maris

Samenwerking met Margriet Maris

omgaan met ongewenst gedrag en discriminatie

 

Margriet Maris is extern vertrouwenspersoon. Binnen organisaties is zij voor werknemers het aanspreekpunt bij ongewenst gedrag. Door middel van bewustwording van gedrag en empowerment, ondersteunt zij werknemers om stappen te nemen die hun situatie verbeteren. Margriet is tevens mediator en coach. Het oplossen van geschillen door middel van mediation, partijen zelf het initiatief geven, is volgens haar een betere en duurzamere manier om discriminatie en ongewenst gedrag aan te pakken, dan de gang naar de rechter.

 

Margriet heeft zich als jurist jarenlang beziggehouden met de aanpak van discriminatie. De antidiscriminatiewetgeving geeft de kaders aan van wat wel en wat niet is toegestaan. Een interessant werkgebied met veel veranderingen in de afgelopen 25 jaar. De juridische aanpak is echter ook het sluitstuk, het laatste redmiddel. Het dwingt tot standpunten en bewijsvoering. Bovendien vergroot het de afstand tussen partijen. Deze juridische achtergrond sterkt Margriet in haar werkwijze.

 

Samen met Margriet geef ik trainingen aan vertrouwenspersonen en advies over mediation trajecten. 

 

> website Margriet Maris

Discriminatie
Weerbaarheid
Ongewenst gedrag
International work

Van Ast Training en Advies ©

Alle rechten voorbehouden. Copyright 2022

 | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring Webdesign Internetbureau Antum